ترجمه Jew’s Harp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) چنگ‌ دهن‌ گير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سازي‌ كه‌ با دندان‌ نگاه‌ ميدارند

Jew’s Harp به چه معناست و Jew’s Harp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jew’s Harp

(مو.) چنگ‌ دهن‌ گير به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) چنگ‌ دهن‌ گير, ترجمه (مو.) چنگ‌ دهن‌ گير, کلمات شبیه (مو.) چنگ‌ دهن‌ گير , سازي‌ كه‌ با دندان‌ نگاه‌ ميدارند به لاتین
دانلود فایل ها