ترجمه Jink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسرعت‌ چرخ‌ زدن‌ , در فارسی : ط‌فره‌ رفتن‌.

Jink به چه معناست و Jink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jink

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بسرعت‌ چرخ‌ زدن‌ به لاتین , ط‌فره‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها