ترجمه Jockey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسب‌ دواني‌ شدن‌. می باشد

Jockey به چه معناست و Jockey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jockey

اسب‌ دواني‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسب‌ دواني‌ شدن‌., ترجمه اسب‌ دواني‌ شدن‌., کلمات شبیه اسب‌ دواني‌ شدن‌.
دانلود فایل ها