ترجمه Jockstrap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فتق‌ بند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيضه‌ بند.

Jockstrap به چه معناست و Jockstrap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jockstrap

فتق‌ بند به خارجی , ریشه انگلیسی فتق‌ بند, ترجمه فتق‌ بند, کلمات شبیه فتق‌ بند , بيضه‌ بند. به لاتین
دانلود فایل ها