ترجمه Johannes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يوحناي‌ حواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يوحنا , در فارسی : جوهانس‌.

Johannes به چه معناست و Johannes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Johannes

يوحناي‌ حواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يوحناي‌ حواري‌, ترجمه يوحناي‌ حواري‌, کلمات شبیه يوحناي‌ حواري‌ , يوحنا به لاتین , جوهانس‌. به لاتین
دانلود فایل ها