ترجمه John Henry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امضاء خود سخص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امضاء اصيل‌.

John Henry به چه معناست و John Henry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به John Henry

امضاء خود سخص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امضاء خود سخص‌, ترجمه امضاء خود سخص‌, کلمات شبیه امضاء خود سخص‌ , امضاء اصيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها