ترجمه Join در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گراييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحد كردن‌ , در فارسی : در مجاورت‌ بودن‌.

Join به چه معناست و Join یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Join

گراييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گراييدن‌, ترجمه گراييدن‌, کلمات شبیه گراييدن‌ , متحد كردن‌ به لاتین , در مجاورت‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها