ترجمه Joint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مساعي‌ مشترك‌.

Joint به چه معناست و Joint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joint

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مساعي‌ مشترك‌. به لاتین
دانلود فایل ها