ترجمه Joint Grass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ پنير , در فارسی : علف‌ ماست‌.

Joint Grass به چه معناست و Joint Grass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joint Grass

(گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌ , علف‌ پنير به لاتین , علف‌ ماست‌. به لاتین
دانلود فایل ها