ترجمه Jointworm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرم‌ كدو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرمهاي‌ بند بند , در فارسی : كرم‌ گندم‌.

Jointworm به چه معناست و Jointworm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jointworm

كرم‌ كدو به خارجی , ریشه انگلیسی كرم‌ كدو, ترجمه كرم‌ كدو, کلمات شبیه كرم‌ كدو , كرمهاي‌ بند بند به لاتین , كرم‌ گندم‌. به لاتین
دانلود فایل ها