ترجمه Joist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تير اهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير اهن‌ گذاري‌ , در فارسی : نصب‌ تير.

Joist به چه معناست و Joist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joist

تير اهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تير اهن‌, ترجمه تير اهن‌, کلمات شبیه تير اهن‌ , تير اهن‌ گذاري‌ به لاتین , نصب‌ تير. به لاتین
دانلود فایل ها