ترجمه Joke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لط‌يفه‌ , در فارسی : بذله‌ , به فارسی : شوخي‌ كردن‌.

Joke به چه معناست و Joke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joke

شوخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شوخي‌, ترجمه شوخي‌, کلمات شبیه شوخي‌ , لط‌يفه‌ به لاتین , بذله‌ به لاتین , شوخي‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها