ترجمه Jolt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربت‌ , در فارسی : يكه‌.

Jolt به چه معناست و Jolt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jolt

تلق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلق‌, ترجمه تلق‌, کلمات شبیه تلق‌ , ضربت‌ به لاتین , يكه‌. به لاتین
دانلود فایل ها