ترجمه Jonah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يونس‌ پيغمبر. می باشد

Jonah به چه معناست و Jonah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jonah

يونس‌ پيغمبر. به خارجی , ریشه انگلیسی يونس‌ پيغمبر., ترجمه يونس‌ پيغمبر., کلمات شبیه يونس‌ پيغمبر.
دانلود فایل ها