ترجمه Journal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روزنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفتر روزنامه‌ , در فارسی : دفتر وقايع‌ روزانه‌.

Journal به چه معناست و Journal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Journal

روزنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روزنامه‌, ترجمه روزنامه‌, کلمات شبیه روزنامه‌ , دفتر روزنامه‌ به لاتین , دفتر وقايع‌ روزانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها