ترجمه Journalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌. می باشد

Journalize به چه معناست و Journalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Journalize

روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌., ترجمه روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌., کلمات شبیه روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌.
دانلود فایل ها