ترجمه Jove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستاره‌ مشتري‌.

Jove به چه معناست و Jove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jove

(افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر , ستاره‌ مشتري‌. به لاتین
دانلود فایل ها