ترجمه Judge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قضاوت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داوري‌ كردن‌ , در فارسی : فتوي‌ دادن‌ , به فارسی : حكم‌ دادن‌

Judge به چه معناست و Judge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Judge

قضاوت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قضاوت‌ كردن‌, ترجمه قضاوت‌ كردن‌, کلمات شبیه قضاوت‌ كردن‌ , داوري‌ كردن‌ به لاتین , فتوي‌ دادن‌ به لاتین , حكم‌ دادن‌ خارجی
دانلود فایل ها