ترجمه Judge Advocate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاضي‌ عسكر. می باشد

Judge Advocate به چه معناست و Judge Advocate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Judge Advocate

قاضي‌ عسكر. به خارجی , ریشه انگلیسی قاضي‌ عسكر., ترجمه قاضي‌ عسكر., کلمات شبیه قاضي‌ عسكر.
دانلود فایل ها