ترجمه Judicature در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قوه‌ قضائيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيئت‌ دادرسان‌ , در فارسی : هيئت‌ قضاوت‌.

Judicature به چه معناست و Judicature یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Judicature

قوه‌ قضائيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قوه‌ قضائيه‌, ترجمه قوه‌ قضائيه‌, کلمات شبیه قوه‌ قضائيه‌ , هيئت‌ دادرسان‌ به لاتین , هيئت‌ قضاوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها