ترجمه، معنی و ریشه کلمه Juggernaut به فارسی

ترجمه Juggernaut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌.

Juggernaut به چه معناست و Juggernaut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Juggernaut

نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌, ترجمه نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌, کلمات شبیه نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ , نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: