ترجمه Juggernaut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌.

Juggernaut به چه معناست و Juggernaut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Juggernaut

نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌, ترجمه نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌, کلمات شبیه نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌ , نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها