ترجمه Jugular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير گلويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بوريد وداجي‌.

Jugular به چه معناست و Jugular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jugular

زير گلويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير گلويي‌, ترجمه زير گلويي‌, کلمات شبیه زير گلويي‌ , وابسته‌ بوريد وداجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها