ترجمه Juicer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عصاره‌گير.

Juicer به چه معناست و Juicer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Juicer

متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر, ترجمه متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر, کلمات شبیه متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر , عصاره‌گير. به لاتین
دانلود فایل ها