ترجمه Jujube در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيلان‌ , در فارسی : سيلانك‌ , به فارسی : عنابيان‌.

Jujube به چه معناست و Jujube یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jujube

(گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌ , سيلان‌ به لاتین , سيلانك‌ به لاتین , عنابيان‌. خارجی
دانلود فایل ها