ترجمه Julian Calendar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌ می باشد

Julian Calendar به چه معناست و Julian Calendar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Julian Calendar

تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌, ترجمه تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌, کلمات شبیه تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌
دانلود فایل ها