ترجمه Jumping Jack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌. می باشد

Jumping Jack به چه معناست و Jumping Jack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jumping Jack

عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌., ترجمه عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌., کلمات شبیه عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌.
دانلود فایل ها