ترجمه Junco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرد وره‌.

Junco به چه معناست و Junco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Junco

(ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌, ترجمه (ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌ , زرد وره‌. به لاتین
دانلود فایل ها