ترجمه Jural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌. می باشد

Jural به چه معناست و Jural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jural

(aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌., ترجمه (aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌., کلمات شبیه (aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌.
دانلود فایل ها