ترجمه Jurat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رئيس‌

Jurat به چه معناست و Jurat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jurat

(انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌, ترجمه (انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌, کلمات شبیه (انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌ , رئيس‌ به لاتین
دانلود فایل ها