ترجمه Juridical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قضايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حقوقي‌ , در فارسی : قانوني‌ , به فارسی : شرعي‌ , سایر ترجمه ها : فقهي‌.

Juridical به چه معناست و Juridical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Juridical

قضايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قضايي‌, ترجمه قضايي‌, کلمات شبیه قضايي‌ , حقوقي‌ به لاتین , قانوني‌ به لاتین , شرعي‌ خارجی , فقهي‌. در زبان
دانلود فایل ها