ترجمه Jurisconsult در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قضايي‌. می باشد

Jurisconsult به چه معناست و Jurisconsult یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jurisconsult

قضايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قضايي‌., ترجمه قضايي‌., کلمات شبیه قضايي‌.
دانلود فایل ها