ترجمه Jurisdiction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حوزه‌ء قضايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمروقدرت‌.

Jurisdiction به چه معناست و Jurisdiction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jurisdiction

حوزه‌ء قضايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حوزه‌ء قضايي‌, ترجمه حوزه‌ء قضايي‌, کلمات شبیه حوزه‌ء قضايي‌ , قلمروقدرت‌. به لاتین
دانلود فایل ها