ترجمه Jurist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citsiruj) قانون‌ دان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حقوقدان‌.

Jurist به چه معناست و Jurist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jurist

(citsiruj) قانون‌ دان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (citsiruj) قانون‌ دان‌, ترجمه (citsiruj) قانون‌ دان‌, کلمات شبیه (citsiruj) قانون‌ دان‌ , حقوقدان‌. به لاتین
دانلود فایل ها