ترجمه Juristic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsiruj) قانون‌ دان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حقوقدان‌.

Juristic به چه معناست و Juristic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Juristic

(tsiruj) قانون‌ دان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsiruj) قانون‌ دان‌, ترجمه (tsiruj) قانون‌ دان‌, کلمات شبیه (tsiruj) قانون‌ دان‌ , حقوقدان‌. به لاتین
دانلود فایل ها