ترجمه Justiciar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مامور قضايي‌ عاليرتبه‌. می باشد

Justiciar به چه معناست و Justiciar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Justiciar

مامور قضايي‌ عاليرتبه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مامور قضايي‌ عاليرتبه‌., ترجمه مامور قضايي‌ عاليرتبه‌., کلمات شبیه مامور قضايي‌ عاليرتبه‌.
دانلود فایل ها