ترجمه Justifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توجيه‌ كننده‌. می باشد

Justifier به چه معناست و Justifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Justifier

توجيه‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توجيه‌ كننده‌., ترجمه توجيه‌ كننده‌., کلمات شبیه توجيه‌ كننده‌.
دانلود فایل ها