ترجمه Jut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا مانندان‌ بكارميرود) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ رفتگي‌ , در فارسی : پيش‌ امدگي‌.

Jut به چه معناست و Jut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jut

يا مانندان‌ بكارميرود) به خارجی , ریشه انگلیسی يا مانندان‌ بكارميرود), ترجمه يا مانندان‌ بكارميرود), کلمات شبیه يا مانندان‌ بكارميرود) , پيش‌ رفتگي‌ به لاتین , پيش‌ امدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها