ترجمه Kaffeeklatsch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحبت‌ دوستانه‌ يامذاكرات‌ غيررسمي‌. می باشد

Kaffeeklatsch به چه معناست و Kaffeeklatsch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaffeeklatsch

صحبت‌ دوستانه‌ يامذاكرات‌ غيررسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صحبت‌ دوستانه‌ يامذاكرات‌ غيررسمي‌., ترجمه صحبت‌ دوستانه‌ يامذاكرات‌ غيررسمي‌., کلمات شبیه صحبت‌ دوستانه‌ يامذاكرات‌ غيررسمي‌.
دانلود فایل ها