ترجمه Kafir در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (riffak) (باحرف‌ بزرگ‌) كافر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نام‌ قبيله‌اي‌ درافريقاي‌

Kafir به چه معناست و Kafir یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kafir

(riffak) (باحرف‌ بزرگ‌) كافر به خارجی , ریشه انگلیسی (riffak) (باحرف‌ بزرگ‌) كافر, ترجمه (riffak) (باحرف‌ بزرگ‌) كافر, کلمات شبیه (riffak) (باحرف‌ بزرگ‌) كافر , نام‌ قبيله‌اي‌ درافريقاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها