ترجمه Kaiserdom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ قيصر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمرو حكومت‌ قيصر.

Kaiserdom به چه معناست و Kaiserdom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaiserdom

مقام‌ قيصر به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ قيصر, ترجمه مقام‌ قيصر, کلمات شبیه مقام‌ قيصر , قلمرو حكومت‌ قيصر. به لاتین
دانلود فایل ها