ترجمه Kaleidoscopic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ لوله‌ شكل‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوراجور , در فارسی : رنگارنگ‌.

Kaleidoscopic به چه معناست و Kaleidoscopic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaleidoscopic

وابسته‌ به‌ لوله‌ شكل‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ لوله‌ شكل‌ نما, ترجمه وابسته‌ به‌ لوله‌ شكل‌ نما, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ لوله‌ شكل‌ نما , جوراجور به لاتین , رنگارنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها