ترجمه Kangaroo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كانگورو. می باشد

Kangaroo به چه معناست و Kangaroo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kangaroo

(ج‌.ش‌.) كانگورو. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كانگورو., ترجمه (ج‌.ش‌.) كانگورو., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كانگورو.
دانلود فایل ها