خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29827 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29827','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29827 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kashrut به فارسی

ترجمه Kashrut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ جواز.

Kashrut به چه معناست و Kashrut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kashrut

(hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌, ترجمه (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌, کلمات شبیه (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ , حالت‌ جواز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: