ترجمه Kashrut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ جواز.

Kashrut به چه معناست و Kashrut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kashrut

(hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌, ترجمه (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌, کلمات شبیه (hturhsak) (درمذهب‌ يهود)مشروعيت‌ , حالت‌ جواز. به لاتین
دانلود فایل ها