ترجمه Kebbock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcubbek) تكه‌ پنير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قالب‌ بزرگ‌ پنير.

Kebbock به چه معناست و Kebbock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kebbock

(kcubbek) تكه‌ پنير به خارجی , ریشه انگلیسی (kcubbek) تكه‌ پنير, ترجمه (kcubbek) تكه‌ پنير, کلمات شبیه (kcubbek) تكه‌ پنير , قالب‌ بزرگ‌ پنير. به لاتین
دانلود فایل ها