ترجمه Keelhaul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : [مج.] سخت‌ تنبيه‌ كردن‌ , در فارسی : سخت‌

Keelhaul به چه معناست و Keelhaul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keelhaul

باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌, ترجمه باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌, کلمات شبیه باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ , [مج.] سخت‌ تنبيه‌ كردن‌ به لاتین , سخت‌ به لاتین
دانلود فایل ها