خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29853 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29853','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29853 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Keelhaul به فارسی

ترجمه Keelhaul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : [مج.] سخت‌ تنبيه‌ كردن‌ , در فارسی : سخت‌

Keelhaul به چه معناست و Keelhaul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keelhaul

باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌, ترجمه باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌, کلمات شبیه باط‌ناب‌ درزيركشتي‌ كشيدن‌ , [مج.] سخت‌ تنبيه‌ كردن‌ به لاتین , سخت‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: