ترجمه Keep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادامه‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مداومت‌ بامري‌ دادن‌.

Keep به چه معناست و Keep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keep

ادامه‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادامه‌ دادن‌, ترجمه ادامه‌ دادن‌, کلمات شبیه ادامه‌ دادن‌ , مداومت‌ بامري‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها