ترجمه Kegler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (relwob=) قدح‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاسه‌ ساز.

Kegler به چه معناست و Kegler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kegler

(relwob=) قدح‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی (relwob=) قدح‌ ساز, ترجمه (relwob=) قدح‌ ساز, کلمات شبیه (relwob=) قدح‌ ساز , كاسه‌ ساز. به لاتین
دانلود فایل ها