ترجمه Kenspeckle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشخص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجسته‌ , در فارسی : قابل‌ شناسايي‌ , به فارسی : واضح‌ , سایر ترجمه ها : زود.

Kenspeckle به چه معناست و Kenspeckle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kenspeckle

مشخص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشخص‌, ترجمه مشخص‌, کلمات شبیه مشخص‌ , برجسته‌ به لاتین , قابل‌ شناسايي‌ به لاتین , واضح‌ خارجی , زود. در زبان
دانلود فایل ها