ترجمه Kepi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كپي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاه‌ كپي‌.

Kepi به چه معناست و Kepi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kepi

كپي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كپي‌, ترجمه كپي‌, کلمات شبیه كپي‌ , كلاه‌ كپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها