ترجمه Keratosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخي‌ شدن‌ پوست‌ و غيره‌. می باشد

Keratosis به چه معناست و Keratosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keratosis

شاخي‌ شدن‌ پوست‌ و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شاخي‌ شدن‌ پوست‌ و غيره‌., ترجمه شاخي‌ شدن‌ پوست‌ و غيره‌., کلمات شبیه شاخي‌ شدن‌ پوست‌ و غيره‌.
دانلود فایل ها